Libri Antichi presenti su Maremagnum.com.

A LIBRI ANTICHI
I libri, da sempre sia strumenti di lettura che fonti di un appassionato collezionismo, si possono a grandi linee dividere in due categorie: i libri antichi e il cosiddetto “modernariato”.
La linea di confine, tra i due, tradizionalmente è posta all’anno 1830.
Fino a quella data l’oggetto libro era soprattutto un oggetto artigianale, con tutti i pregi e i difetti che ne conseguono, e tutte le parti costitutive di un libro (dalla confezione della carta alla legatura) erano essenzialmente processi manuali.
Questo spiega anche perché, fino agli inizi del XIX secolo, la tiratura è stata mediamente di circa 300 copie per ogni tiratura.
Sia per i libri antichi che per il modernariato però riteniamo comunque fondamentale che il venditore sia un libraio professionale e questo fin dalla nascita del sito Maremagnum.com, nel 1995.
Solo su queste basi ci è stato possibile offrire a tutti i clienti la garanzia “soddisfatto o rimborsati” di cui siamo particolarmente orgogliosi.

Loading
  • , GEMEENTEKREDIET , 1996
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: Hardback (relié), 305x240mm, 320p, 400 col.ill ,Dutch (NL) edition Version ISBN 5411572022546. Een einzelgänger was hij, enerzijds gebed in de symbolistische traditie van de fin - de - siècle, aan de andere kant lonkend naar de avant - garde. Balancerend op de eeuwwisseling nam Léon Spilliaert (1881 - 1946) nooit een duidelijke plaats in in het esthetische referentiekader van zijn tijd.Met James Ensor deelde hij naast hun beider thuishaven Oostende, een gelijkgestemde drijfveer gebaseerd op spot en ironie, non - conformisme en de drang om een andere blik op de wereld te werpen. Spilliaert c... maggiori informazioni
  • , PICTURE PUBLISHING, 2014
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: hardcover, Aantal pagina's : 328, Formaat : 320mmx240mm, nieuwstaat ! ISBN 9789073187849. Op het punt waar de beide provincies Limburg en Noord - Brabant samenkomen, ligt het Kempen~Broek. Het is een eigenzinnig landschap dat zich niet aan grenzen stoort. Heidegebieden, beekvalleien, bossen, beemden en akkers scheidden de omliggende dorpen en steden van deze verraderlijke, moeilijk doordringbare woestenij. Of beter verbonden, want eeuwenlang speelden deze gebieden een cruciale rol in het (over)leven van de bewoners. Omdat grote delen betrekkelijk laat werden ontgonnen - na de Belgische onaf... maggiori informazioni
  • , PICTON PUBLISHING, 2014
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: Format : 265 x 340 MM, hardcover, number of pages 334, tekst : Engels. The deeper you go in understanding his art works, the more the passion becomes febrile. What a complete artist he was, everything he touched ,architecture, sculpture, drawings, reliefs, had that magic or divine inspiration called Taksu among the Balinese which gave all his work a very special dimension. The geniality of the artist is reflected in his drawings in very particular features: the purity of line, the distribution of the space, the expression of the characters or the living plants and trees which seem to vibrat... maggiori informazioni
  • , PICTURES PUBLISHERS, 2014
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: hardcover, 280 pagina?s Formaat 219 x 125. ISBN 9789073187542. Wijn is wonderlijk en mysterieus en een wonder vraagt om verklaring en een mysterie om ontrafeling. Hoewel? Want gaat het om wijn dan hult de liefhebbende kenner zich meestal in wollige wijntaal. Wijn inzicht schenkt klare wijn in klare taal en is een van de meest diepgaande en tegelijk toegankelijke boeken ooit, in Nederland over Franse wijn geschreven. Alle aspecten die bepalen hoe de smaak van wijn tot stand komt en die het proeven van wijn steeds meer tot een ontdekkingsreis maken, komen in beeld. Van al het werk dat ambacht... maggiori informazioni
  • , AAM EDITIONS, 2014
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: softcover 221 pagina's, geïllustreerd, 23.5 × 21.5 cm, paperback, Nederlands / Frans. ISBN 9782871432791. Dit boek van Maurice Culot zou ook als titel kunnen dragen « Als Brussel mij zou verteld worden doorheen de dromen van architecten en stedenbouwkundigen ». Het boek illustreert hun ambitie om aan de hoofdstad van België een werelds aanzien te geven door middel van grote projecten en, aan de hand van vaak nooit eerder gepubliceerde beelden, doet het de geschiedenis herleven, van begin XXe eeuw tot vandaag, van een hoofdstad en haar eeuwige zoektocht naar identiteitBruxelles, printemps 19... maggiori informazioni
  • , STICHTING KUNSTBOEK, 2001
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: Softcover met flappen, 95pp., 17x24cm., ills. in kleur. goede staat. ISBN 9789058560360. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag Vlaanderen. Deze publicatie brengt het verhaal van hoe de verschillende metaalsoorten in ons roerend en onroerend erfgoed werden gebruikt; ijzer, lood, tin, koper, diverse legeringen en natuurlijk ook edele metalen als zilver en goud komen daarbij aan bod. In Grondstof, stof tot nadenken - Metaal krijgt de lezer een unieke kans om op een aangename en genuanceerde manier kennis te maken met de verborgen metaalschat van het Vlaamse erfgoed. maggiori informazioni
  • , [BE] RUIMTE EN ERFGOED (M&L) , 2002
  • Libreria: ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen (Belgio)
  • Valutazione libreria:
  • Note Bibliografiche: Paperback, 297x215mm, 159pp., ills. in kleur. ISBN 9789040301544. Deze publicatie die verschijnt in de reeks M&L Cahiers geeft een overzicht van de eerste en belangrijke inventarisatiefase, m.n. de vijf provinciale landschapsatlassen die bovendien tot een geheel zijn samengebracht. De uiteindelijke inventarisatie behelst natuurlijk meer. Het gaat immers niet alleen over het landschap als erfgoed. Het landschap is eveneens te beschouwen als een complexe ruimtelijke structuur en als leefruimte die mede bepalend is voor de levenskwaliteit van al wie er in woont, werkt of recreërt. Dit boek ver... maggiori informazioni
Crea un Desiderata Gratuitamente

Puoi aggiungere il titolo appena cercato in una tua lista di DESIDERATA. Quando sarà disponibile ti invieremo una e-mail.
Il servizio è gratuito! Clicca qui!