Arier-andre-poetiske-stykker-ca55ce67-2d4a-4212-832f-cac665bcbb30
Thumb_arier-andre-poetiske-stykker-256261ac-d2a5-4e13-a181-fa523c3f0449

Note Bibliografiche

Kiöbenhavn, H.J. Graae, 1771. Marmoreret papbd. fra 1800-tallet med senere håndskevet papirtitelfelt på forperm og ryg. Nydeligt eksemplar på skrivepapir, med kun enkelte letter brunplettede blade. Tidligere ejernavn på forsatsen. ¶ Den uhyre sjældne originaludgave af denne digtsamling, der anses for noget af det ypperligste skandinaviske lyrik på Holbergs tid.

Den lyriske gigant, Ambrosius Stub (1725-1758), som frembyder særsynet af "(e)n anakreontisk Lyriker midt i Paryktiden, en vagabonderende Digterskikkelse i Embedsfilisteriets Dage -" (P. Hansen. Illustr. dansk Litteraturhist, II: 189) fik kun trykt ét eneste digt i sin levetid.

Man ved ikke meget om denne forunderlige forfatter til digte som "Den kiedsom Vinter gik sin Gang" (trykt hér første gang), og det er kun en del af hans digtning, der er bevaret for eftertiden. "Stubs Sange vare i Alles Munde og vandrede fra Haand til Haand i Afskrifter; nogen fuldstændig Samling af dem besad han vel neppe engang selv, ialtfald har han i sin Beskedenhed aldrig tænkt paa nogen trykt Udgave af dem." (Illustr. dansk Litteraturhist, II: 193). Først i århundredet efter Stubs død blev interessen for ham for alvor genvakt, og allerede dengang var originaludgaven af største sjældenhed.

Stubs poesi rager højt op over sin samtids lyriske digtning, og hans digte udviser en individualitet og naturlighed, der er et forunderligt særsyn i denne periode.

Questa libreria risponderà entro il 31-07-2019

Spese di spedizione OMAGGIO per ordini superiori a 500 €. (entro i confini nazionali)

Costi di spedizione

Costi di spedizione per le spedizioni in Italia

  • Corriere 40
  • Se questo articolo dovesse essere pesante o fuori formato, la libreria ti informerà sui costi addizionali.
    Oneri doganali: Se il tuo ordine dovesse essere controllato in dogana, si potrebbero verificare dei ritardi nella consegna. Se richiesti, gli eventuali oneri doganali saranno a tuo carico.